-

Aeilkema Organisatie Coach is er voor organisaties die naar duurzame high-performance teams streven.

Vaak wordt mij de vraag gesteld hoe het toch kan, dat nogal wat medewerkers in een organisatie moeite hebben hun taak en rol op te pakken en zich blijkbaar geen 'eigenaar' voelen van de organisatie doelstellingen? 

Ik zie nogal eens teams, die beneden hun potentiële kwaliteiten functioneren, omdat het te bereiken vlaggetje (de taak van het team) niet de verbindende factor is. In een team waar het niet veilig genoeg is om te zeggen wat nodig is om gezegd te worden, gaan teamleden mopperen in de marge (wandelgangen). Er wordt dan vooral over elkaar gepraat in plaats van met elkaar. 

Elkaar aanspreken is trouwens nooit een doel op zich, maar staat altijd in dienst van de gemeenschappelijke meetlat, die men met elkaar heeft vastgesteld om de organisatiedoelen te realiseren. 

Als er geen 100% duidelijkheid is over het eigenaarschap van iedere taak en rol in een organisatie om die gemeenschappelijke meetlat te bereiken, dan is ook niet duidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft en daarop aanspreekbaar is. Dus zal iedereen in de organisatie met de beste bedoelingen zijn of haar eigen doelen nastreven.

Mijn taak als Organisatie- en teamcoach is, dat een team leert eigenaarschap voor hun eigen interacties in het team nemen, echter puur als hulpmiddel voor de te bereiken meetlat (de doelen van de organisatie).

Een ander issue is, dat leidinggevenden, die de 'interne hoofdgrens' (grens tussen leidinggevende en de individuele teamleden) niet voldoende bewaken, de veiligheid van het gehele team in gevaar brengen. En dat merkt men door onderlinge miscommunicatie met als gevolg de nodige verspillingen vanuit de redenering: "Ik dacht, dat jij dacht, dat ik wel zou denken dat ....."

Wat daarbij vaak vergeten wordt, is dat ook individuele teamleden de plicht hebben om hun leidinggevende feedback te geven over wat zij zelf nodig hebben om hun eigen rol beter te kunnen oppakken.




In iedere organisatie is nu eenmaal 'gedoe', maar hoe minder dat uitgesproken wordt, des te groter is de invloed ervan op de manier van werken.




Men voedt elkaar en tegelijkertijd zit men elkaar in de weg. En het kan zo mooi zijn: ieder voor zich is een druppel, maar samen zijn we een oceaan. 

Vraagt u zich ook regelmatig af hoe u meer rendementspower uit uw organisatie haalt? Mail mij gerust om vrijblijvend eens te sparren.


Met mij hebt u een organisatie- en teamcoach, die ervoor zorgt, dat er impactvol en blijvend iets verandert in uw organisatie.


Lees hier hoe u ook op nog een andere manier naar een organisatie kunt kijken.