-

Iedere organisatie is gebaat bij goed functionerende medewerkers die plezier in hun werk hebben. Alleen met goed gemotiveerd ‘menselijk kapitaal’ kan een organisatie zijn doelen optimaal bereiken.

Coachen kan een middel zijn om mensen beter te motiveren, beter te laten functioneren en weer met plezier te laten werken. Het is een middel om problemen aan te pakken die gerelateerd zijn aan het werk. 

Die problemen kunnen liggen op de volgende vlakken:

* leidinggeven, inspireren, motiveren
* het omgaan met collega's en leidinggevenden
* arbeidsconflicten, relationele conflicten
* competentie ontwikkeling
* het maken van keuzes
* het vinden van een betere balans tussen werk en vrije tijd
* Geen "Nee" kunnen zeggen


Omdat 'tijd = geld' vraagt dit van de coach om snel tot de kern te komen en om zodanig te interveniëren dat de gecoachte de stappen kan zetten om nieuwe ervaringen op te doen en daarvan echt – van binnenuit - te leren. 


Lees hier meer.