-
Corrie Eriks
Waarnemend directeur Noorderpoort Euroborg Gastvrijheid & Toerisme bij Noorderpoort

Gerrit heeft het managementteam van de Noorderpoort School Gastvrijheid & Toerisme begeleid tijdens een heidag. Gerrit is een inspirerende vakman, hij beheerst de kunst van het goed begeleiden, hij voelt uitstekend aan wat nodig is en kan moeiteloos anticiperen op nieuwe vragen en situaties. Hij levert fijngevoelig maatwerk met een uiterste precisie. Dit maakt dat er snel en effectief forse meters gemaakt kunnen worden.


Peter Idema
Dean Instituut voor Marketing Management at Hanzehogeschool Groningen / Hanze University of Applied Sciences Groningen

Gerrit heeft ons managementteam op uitstekende wijze begeleid tijdens een twee daagse sessie. Goed voorbereid, faciliterend waar het moest en prikkelend waar het kon. Hij beloofde vooraf tevredenheid over zijn aanpak en inbreng. Het werd veel meer dan dat: de sessie heeft gezorgd voor een gezamenlijk startpunt en een stevige dosis onderling vertrouwen. Dankzij de kennis en kunde van Gerrit, die het proces (voor ons nauwelijks merkbaar) stuurde, kijken wij terug op twee fantastische dagen die van ons een team hebben gemaakt.


Ciska Bakema
Directeur Facilitair Bedrijf at Hanzehogeschool Groningen / Hanze University of Applied Sciences

Gerrit heeft het Managementteam van het Facilitair Bedrijf van de Hanze twee dagen begeleid in het ontdekken van persoonlijke drijfveren, gezamenlijke vlag en de 'mensch' achter de collega. En dat alles in hoog tempo, scherp van toon, volgens voor besproken aanpak en tegelijkertijd met ruimte om zijpaden te bewandelen. Vol energie en goede afspraken keerden wij huiswaarts.


Gerda Dekker
Directeur School voor Gastvrijheid en Toerisme Noorderpoort

Gerrit heeft het MT team onlangs begeleid tijdens een externe werkdag. Vanuit inzicht op ons eigen- en elkaars waarden profiel hebben we mooie gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt. Gerrit is goed in proces begeleiding, heeft veel inhoudelijke kennis, scherpe analyse en verstaat de kunst van beweging in teams faciliteren.


Victorine de Graaf-Peters
Dean / Director Life Science and Technology at Hanzehogeschool Groningen

Gerrit heeft uitstekend vorm gegeven aan de eerste heisessies die ik met mijn instituut had. Open, veilig en creatief met ruimte voor iedereen. Het heeft ons geholpen om tot ons gezamenlijke doel te komen en heeft tot een een visie geleid die stabiel, gedragen en toekomstbestendig is. Naast deze sessies heeft Gerrit meerdere teams binnen het instituut begeleid. Profile Dynamics is daarbij een mooie manier van werken gebleken, waarin mensen trots op zichzelf in hun kracht kwamen.


Tita Klimp
Manager TBC/THI/RA/FOR portefeuillehouder publieke gezondheid

Gerrit weet een sfeer te scheppen, waarin in vertrouwen aan team ontwikkeling gewerkt kan worden. Een prettige co-creatie met de individuele deelnemers. Geen strak programma, maar ruimte voorinbreng vanuit het team. Complimenten!


Directeur bij FUMO (RUD Friesland)

Gerrit heeft op een uistekende wijze vorm en inhoud gegeven aan het organisatie ontwikkelingstraject bij de Fumo in het mooie Fryslan. Met name zijn betrokkenheid, deskundigheid en flexibel inspelen op ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat de FUMO een flinke stap in de goede richting heeft gemaakt.


Business line manager quartz & special glass at Philips Lighting

Gerrit coached my MT during an off-site session November last year. The goal was to grow the team and increase performance of each individual member and of the group. During the session he facilitated the discussions and challenged us to make a commitment. The session was so energizing that we changed the way of working in the team and live by our new commitments.


Gemeentesecretaris, algemeen directeur at Gemeente Appingedam

Gerrit is een bevlogen trainer die door zijn eigen pad te lopen in zijn leven en loopbaan wijsheid heeft verkregen die hij deelt met zijn ongeving. Ik heb met mijn MT genoten van de wijze waarop hij ons in een tweedaagse intensieve ontwikkeling van ons team mee nam. Hij was daarbij ondersteunend, stimulerend, uitdagend, maar ook vrijheid gevend als dat gevraagd werd of gewenst was voor het groeps of individuele ontwikkelingsproces. Gerrit heeft de vaardigheid om in aanspreekbare taal en voorbeelden zijn bedoelingen en ervaringen over te brengen en daarmee ons te enthousiasmeren om te leren, toe te passen en op onszelf te reflecteren. Door zich kwetsbaar op te stellen weet Gerrit zijn boodschap nog meer kracht bij te zetten.
Jelmer Mulder , gemeentesecretaris gemeente Appingedam


Owner/Partner at Rein Advocaten en Adviseurs

Gerrit is een ideale coach om zakelijk mee te sparren. Hij is in staat om binnen een team rollen en patronen te laten inzien op een wijze die het team versterkt en efficiënter laat communiceren en functioneren. Gerrit heeft daarbij een goede kijk op de businesskant en creëert voldoende vertrouwen om iedereen te laten participeren....aanrader!


Frits Potze 
Co-owner / MD at Collicare Logistics B.V.

The average person has a somewhat evasive reaction when it comes to coaching and training.
The inner reaction is often something like; we know this already, should'nt i know this already?
Shame or pride are well known "show stoppers" to really adress and engage this topic since it means admitting to yourself and others that you might need advice,guidance or just a clear perpective on issues like personal development, team cohesion, or even future growth of the organization.
Coaches are easy to find on the web, finding the right coach is key.
The initial meetings with Gerrt Aeilkema were to see if there could be a coach/student "fit".
Closing the last meeting Gerrit claimed: "I will guarantee succes"
Off course it is easiere said then done but Gerrit delivered up on the promise.

The open sessions were guided in a proffesional manner where motivation, character, and feedback created clearer mirror images of all involved.
Reaching personal, group or even company goals starts with these clear pictures.

Thanks on behalf of the MT-members


Bestuurder at Zorggroep Tellus

Gerrit heeft een heel constructieve bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van het MT van Zorggroep Tellus, door de begeleiding van een teambuilding, voorafgegaan door individuele interviews met de MT-leden. Hierdoor zijn zowel de persoonlijke inzichten in ieders drijfveren vergroot, alsook de teamgeest versterkt. Belangrijk daarbij was het meebewegen van Gerrit tijdens de dag zelf, waardoor zich voordoende processen hebben gewerkt als hefboom.


Robert Hulsing
Procesregisseur Veiligheidshuis Drenthe

Ik heb Gerrit ervaren als een gedegen coach die goed kan inschatten welke verbintenissen er onderling in een groep mensen zijn. Hij weet op een respectvolle manier in te spelen op eventuele wrijvingen. Hij weet mensen op één lijn te krijgen en daarmee het teamgevoel (verder) te versterken. Kenmerkend is de rust en de veiligheid die hij mee brengt.


Directeur at Cultuurhuis De Klinker

Cultuurhuis De Klinker opende haar deuren voor het publiek op 3 maart 2015. En na anderhalf jaar pionierswerk in dit nieuwe gebouw met verschillende culturele organisaties, was het tijd op de puntjes op de i van organisatie te zetten. Daarom hebben wij Gerrit gevraagd ons managementteam te coachen in onze doelstellingen om de onderlinge samenwerking te optimaliseren en het herformuleren van onze opdracht (missie en visie) voor de komende jaren. De tweedaagse 'heisessie' heeft afgelopen september plaatsgevonden onder de bezielende leiding van Gerrit. De balans tussen theorie en praktijk was zonder meer optimaal waardoor de aandacht van de deelnemers geen moment verslapte. Daarbij liet Gerrit het team niet aan zijn aandacht ontsnappen en wist ook hier de balans tussen ingrijpen en laten gaan goed te doseren. Dat alles resulteerde in een meer dan bevredigend gevoel en concreet resultaat van en voor de deelnemers.


General Manager at Calago bv

Gerrit heeft op een bijzonder professionele wijze onze tweedaagse teamsessie begeleid. Hij weet feilloos wanneer hij de teugels kan laten vieren of wanneer hij ze moet aanhalen. Voor elk team dat met elkaar samenwerkt een aanrader.


Owner at Alpha Adviesbureau

Afgelopen vrij- en zaterdag hebben wij als Alpha Adviesbureau een zgn heisessie gehad onder begeleiding van Gerrit Aeilkema en het resultaat was voor ons geweldig. De grote kracht van Gerrit zit hem in het goed kunnen inschatten van situaties zoals die tijdens een sessie naar voren komen. Doelstellingen zijn gerealiseerd en iedereen is in zijn / haar waarde gelaten. Zo heeft iedereen het gevoel gehad om ook zijn / haar hart te luchten. Alle bewondering voor Gerrit zijn luisterend oor en de dagen in goede banen te leiden.


Annelieke Achterberg-GeerdinkDirecteur at AOG School of Management

Gerrit speelt als coach voor de verschillende teams in onze organisatie een mooie rol van betekenis. Op een prettige manier is hij confronterend en direct en houdt hij ons de spiegel voor. Zo leren wij zelf om lastige kwesties in bijvoorbeeld samenwerken effectiever aan te pakken. Dat geeft ontspanning en ook meer commitment. Waarbij je vervolgens altijd bij hem terecht kunnen voor een stuk persoonlijke coaching of nazorg.


President & CEO of Lode Holding BV

Gerrit heeft het directieteam van Lode Holding 2 boeiende dagen begeleid en zijn kennis en ervaring met ons gedeeld. Resultaat is een sterker team en een aangescherpte visie op onze onderneming. We kijken er met tevredenheid op terug


Manager Anker Crew Insurance

Gerrit heeft ons MT begeleid op een tweedaagse heisessie. Na een grondige inventarisatie vooraf van wensen en doelstellingen verraste Gerrit ons met een gevarieerd programma waarbij de thema’s goed aan bod kwamen en waarbij ook ruimte was voor relevante uitstapjes naar andere onderwerpen maar waarbij Gerrit goed aanvoelde wanneer weer op koers gebracht moest worden. Tijdens de tweede dag wilde de groep met, tijdens de sessie opgedane inspiratie, concreet aan de slag met het formuleren van actiepunten (“wat gaan wij morgen anders doen?”). Gerrit kan goed met dit soort wendingen omgaan. Mede door de begeleiding en sturing van Gerrit is deze sessie een succes geworden. De opbrengst; een hecht(er) team, nieuwe energie, een concreet actieplan en mooie dagen om op terug te kijken.


Owner, InVra plus b.v.

Gerrit Aeilkema heeft ons team gedurende een tweetal "InVra plus breed heidedagen" bijgestaan om beter inzicht in de samenstelling van ons team te krijgen. Daarnaast hebben we meer inzicht gekregen in de verschillende "bloedgroepen " binnen ons bedrijf. Verhelderend en leerzaam en vooral een bijdrage aan de saamhorigheid binnen onze club. Een aanrader!


Director at NIVE Opleidingen, FREIA

Gerrit is een zeer plezierige trainer en groepscoach, die ons team meerdere malen een inspirerende en leerzame dag heeft bezorgd. 
Door zijn openheid en oprechte interesse, weet hij goed contact te maken met de groep en een aangename sfeer te creëren, waardoor wij met elkaar vele nieuwe inzichten hebben opgedaan.


Manager HR at FREIA

Gerrit is in een aantal sessies in staat geweest meer begrip tussen de collega's onderling te creëren. Hij heeft op een heel toegankelijke manier inzicht gegeven in het persoonlijk functioneren en het functioneren van de teams binnen AOG School of Management waardoor de samenwerking is verbeterd.


Directeur Mydatafactory

Gerrit geeft mij een stukje personal coaching. Persoonlijke groei is één van mijn doelen, die ik als ondernemer heb. Door het stellen van de juiste vragen, triggered Gerrit een denkproces dat leidt tot zelfreflectie en beter inzicht in mijn drijfveren.

Coördinator marketing bij Learnit Training

Gerrit is één van de meest gepassioneerde trainers die ik ken. Ik ben onder de indruk van zijn scherpte en de manier waarop hij inspeelt op wat hij hoort en ziet bij de deelnemers uit zijn trainingen. Hij vraagt goed door als deelnemers op de oppervlakte blijven en houdt niet vast aan standaardtheorie en -oefeningen. Ik heb zelf de training Timemanagement gevolgd bij Gerrit, waarin ik zeer nuttige tips & tricks heb gekregen om toe te passen in mijn werkzaamheden. Een hele fijne trainer, met de nodige dosis humor.


Sales Department @ Holiday Ice B.V.

Gerrit verzorgt regelmatig met veel plezier en enthousiasme trainingen voor cursisten van Learnit en keer op keer naar volle tevredenheid van alle deelnemers. Gerrit speelt goed in op de opleidingswensen van de cursisten en weet zijn expertise treffend op hen over te brengen. Gerrit is een doorzetter die alleen genoegen neemt met het beste resultaat.