-

Aeilkema Organisatie Coach is er voor organisaties die naar duurzame high-performance teams streven en voor mensen die een persoonlijke coach zoeken die kortdurende trajecten met impact weet te bewerkstelligen.

Voordat je verder leest, wil ik je graag even prikkelen!


De klantwaardering voor de door mij begeleide sessies, of het nu om organisatiebegeleiding, teambegeleiding of persoonlijke coaching gaat, is:
    


Check maar eens: http://www.aeilkemaorganisatiecoach.nl/Reacties-van-klanten.html


Toen ik al rap na mijn universitaire studie begon met mijn eigen financieel adviesbureau frustreerde het mij keer op keer dat, hoewel al mijn medewerkers super gemotiveerde professionals waren, het mij niet lukte om hen juist die performance te laten neerzetten, die voor mijn klanten zo ontzettend belangrijk was.
    
Ik heb mij in de loop der jaren steeds meer verdiept in groepsdynamische aspecten en in de mechanismen die ervoor zorgen dat mensen op het werk niet altijd dat (kunnen) doen wat ze ooit beloofden te zullen gaan doen. En dat ondanks het feit dat ieder mens zich continu afvraagt of 'het' wel goed genoeg is wat hij of zij heeft neergezet.

De belangrijke kernvraag van ieder mens is of hij of zij er wel toe doet. En deze onzekerheid zorgt ervoor dat mensen geen fouten van zichzelf mogen maken, vanuit hun vriendelijkheid naar anderen de eigen grenzen steeds weer laten overschrijden, niet om hulp durven vragen, etc.

De tijd die het kost om je als mens steeds maar weer door anderen gewaardeerd proberen te voelen is zo immens, dat vrijwel iedere organisatie dagelijks werkelijk klauwen met tijd verspilt. Alle uren die werknemers (tijdens overleggen of vergaderingen) besteden aan het fenomeen "Ik doe er hier ook toe hoor" kunnen ze niet besteden aan productieve uren.

Als organisatiecoach ben ik dan ook nog nooit medewerkers tegengekomen die 's ochtends naar hun werk gaan met de gedachte om het werk van die dag eens lekker te gaan verstieren. En toch zie ik regelmatig mensen die heel efficiënt de verkeerde dingen aan het doen zijn. Blijkbaar hebben nogal wat mensen moeite hun taak en rol op te pakken (eigenaarschap) en daarop aanspreekbaar te zijn.

Als er geen 100% duidelijkheid is over het eigenaarschap van iedere taak en rol in een organisatie om die gemeenschappelijke meetlat te bereiken, dan is ook niet duidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft en daarop aanspreekbaar is. Dus zal iedereen in de organisatie met de beste bedoelingen zijn of haar eigen doelen nastreven.

In zo'n geval functioneren teams beneden hun potentiële kwaliteiten, omdat het te bereiken vlaggetje (de taak van het team) niet de verbindende factor is. De kwaliteit van een team zit 'm niet uitsluitend in de kwaliteit van ieders professie, maar meer in de kwaliteit van de onderlinge interactie. Is die te gering, dan herken je dat eraan dat teamleden gaan mopperen in de marge (wandelgangen). Er wordt dan vooral over elkaar gepraat in plaats van met elkaar. En we blijven hangen in: "Ik dacht, dat jij dacht, dat ik wel zou denken dat .."


Mijn taak als Organisatie-, teamcoach en persoonlijke coach is, dat een team of individu leert eigenaarschap voor de eigen interacties in het team te nemen, zodat de patronen van het systeem doorbroken worden. Daarvoor dient men wel een sense of urgency te ervaren. Zonder een gevoel van noodzaak gaat niemand vanaf morgen 8.00 uur ander gedrag vertonen.
In iedere organisatie is nu eenmaal 'gedoe', maar hoe minder dat uitgesproken wordt, des te groter is de invloed ervan op de manier van werken.
Men voedt elkaar en tegelijkertijd zit men elkaar in de weg. En het kan zo mooi zijn: ieder voor zich is een druppel, maar samen zijn we een oceaan. 

Vraagt u zich ook regelmatig af hoe u meer rendementspower uit uw organisatie haalt? Mail mij gerust om vrijblijvend eens te sparren.


Met mij hebt u een organisatie- en teamcoach, die ervoor zorgt, dat er impactvol en blijvend iets verandert in uw organisatie.


Lees hier hoe u ook op nog een andere manier naar een organisatie kunt kijken.